Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключени сделки от ИП Реал Финанс АД на 20.10.2010

Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Албена АД  20.10.2010  14:21:38 продава  за с/ка на кл.  6AB  Акции 21.33 BGN   1 360  брой  OTC 
Албена АД  20.10.2010  14:21:38 купува  за с/ка на кл.  6AB   Акции 21.33  BGN   1 360  брой  OTC
Албена АД 20.10.2010 14:22:48 продава за с/ка на кл. 6AB Акции 23.61 BGN 1 000 брой OTC
Албена АД 20.10.2010 14:22:48 купува за с/ка на кл. 6AB Акции 23.61 BGN 1 000 брой OTC
Албена АД 20.10.2010 14:23:56 купува за с/ка на кл. 6AB Акции 24.53 BGN 659 брой OTC
Албена АД 20.10.2010 14:23:56 продава за с/ка на кл. 6AB Акции 24.53 BGN 659 брой OTC
Албена АД 20.10.2010 14:24:55 купува за с/ка на кл. 6AB Акции 26.07 BGN 500 брой OTC
Албена АД 20.10.2010 14:24:55 продава за с/ка на кл. 6AB Акции 26.07 BGN 500 брой OTC

Индекси
SOFIX555.850.89%
BGBX40110.340.32%
BGREIT133.210.05%
BGTR30507.03-0.06%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.