Уведомление, съгласно чл.38, ал.4 от ЗПФИ за сключени сделки от ИП Реал Финанс АД на 26.07.2010

Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента

Ден за търгуване

Време на търгуване

Индикатор купува/продава

Търговско качество

Код на инструмента

Вид на инструмента

Единична цена

Парична единица

Количество

Количествена единица

Идентифициране на мястото

АЛБЕНА АД

26.07.2010

17:39:28

купува

за с/ка на кл.

6AB

Акции

26,69

BGN

656

брой

OTC

АЛБЕНА АД

26.07.2010

17:39:28

продава

за с/ка на кл.

6AB

Акции

26,69

BGN

656

брой

OTC

АЛБЕНА АД

26.07.2010

17:43:02

купува

за с/ка на кл.

6AB

Акции

26,07

BGN

700

брой

OTC

АЛБЕНА АД

26.07.2010

17:43:02

продава

за с/ка на кл.

6AB

Акции

26,07

BGN

700

брой

OTC

АЛБЕНА АД

26.07.2010

17:46:02

продава

за с/ка на кл.

6AB

Акции

23,61

BGN

1000

брой

OTC

АЛБЕНА АД

26.07.2010

17:46:02

купува

за с/ка на кл.

6AB

Акции

23,61

BGN

1000

брой

OTC

Индекси
SOFIX555.850.89%
BGBX40110.340.32%
BGREIT133.210.05%
BGTR30507.03-0.06%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.