Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Химснаб България АД - София
29.01.2018 17:37:39 купува за с/ка на кл.  58E  Акции 27.625  BGN  60 000
 брой  OTC 
Химснаб България АД - София
29.01.2018
17:37:39 продава за с/ка на кл.  58E  Акции 27.625  BGN  60 000
 брой  OTC

Индекси
SOFIX433.21-0.55%
BGBX4095.480.16%
BGREIT133.000.99%
BGTR30467.350.76%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.