Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Болкан енд Сий пропъртис АДСИЦ
19.12.2017
12:59:00 купува за с/ка на кл. 5H4
Акции 9.538  BGN  105 800
 брой  OTC

Индекси
SOFIX548.03-0.16%
BGBX40109.38-0.02%
BGREIT133.660.12%
BGTR30502.15-0.09%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.