Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Холдинг Нов Век АД
21.11.2017 15:05:01 купува за с/ка на кл.  6N3  Акции 14.50  BGN  50 300
 брой  OTC 
Холдинг Нов Век АД
21.11.2017
15:05:01 продава за с/ка на кл.  6N3  Акции 14.50  BGN  50 300
 брой  OTC
Холдинг Нов Век АД 21.11.2017 15:06:12 купува  за с/ка на кл. 6N3 Акции 14.50 BGN 54 500
брой OTC
Холдинг Нов Век АД 21.11.2017 15:06:12 продава  за с/ка на кл. 6N3 Акции 14.50 BGN 54 500
брой OTC

Индекси
SOFIX562.110.84%
BGBX40111.060.42%
BGREIT127.870.25%
BGTR30501.050.28%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.