Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Химснаб България АД
31.05.2017 17:52:20 купува за с/ка на кл.  58E  Акции 40.00  BGN  1 600
 брой  OTC 
Химснаб България АД
31.05.2017
17:52:20 продава за с/ка на кл.  58E  Акции 40.00  BGN  1 600
 брой  OTC
Химимпорт АД 31.05.2017 17:53:15 купува  за с/ка на кл. 6C4 Акции 1.70 BGN 77 830
брой OTC
Химимпорт АД 31.05.2017 17:53:15 продава  за с/ка на кл. 6C4 Акции 1.70 BGN 77 830
брой OTC

Индекси
SOFIX555.850.89%
BGBX40110.340.32%
BGREIT133.210.05%
BGTR30507.03-0.06%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.