Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Инвестиционна Компания Галата АД
24.03.2017
15:35:58 купува за с/ка на кл.  GTH
 Акции 1.70  BGN  1 315 000
 брой  OTC
Инвестиционна Компания Галата АД 24.03.2017 15:35:58 продава за с/ка на кл. GTH
Акции 1.70 BGN 1 315 000
брой OTC

Индекси
SOFIX555.850.89%
BGBX40110.340.32%
BGREIT133.210.05%
BGTR30507.03-0.06%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.