Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
ЦКБ АД
01.03.2017 14:33:21 купува за с/ка на кл.  4CF  Акции 1.57  BGN  291 750
 брой  OTC 
ЦКБ АД
01.03.2017
14:33:21 продава за с/ка на кл.  4CF
 Акции 1.57
 BGN  291 750
 брой  OTC

Индекси
SOFIX555.850.89%
BGBX40110.340.32%
BGREIT133.210.05%
BGTR30507.03-0.06%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.