Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ 15.08.2016 13:38:09 купува за с/ка на кл.  5CQ  Акции 55.00 BGN  1 360
брой  OTC 
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
15.08.2016
13:38:09 продава за с/ка на кл.  5CQ  Акции 55.00 BGN  1 360
брой  OTC
Холдинг Нов Век АД
15.08.2016 13:39:17 купува  за с/ка на кл. 6N3 Акции 12.50 BGN 6 000
брой OTC
Холдинг Нов Век АД 15.08.2016 13:39:17 продава  за с/ка на кл. 6N3 Акции 12.50 BGN 6 000 брой OTC

Индекси
SOFIX548.03-0.16%
BGBX40109.38-0.02%
BGREIT133.660.12%
BGTR30502.15-0.09%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.