Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар
Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД 19.05.2016 12:10:26 купува за с/ка на кл. 1VX Акции 3,06 BGN 997 000
брой OTC
ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД 19.05.2016 12:10:26 продава за с/ка на кл. 1VX Акции 3,06 BGN 997 000 брой OTC

Индекси
SOFIX562.110.84%
BGBX40111.060.42%
BGREIT127.870.25%
BGTR30501.050.28%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.