Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар
Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД 19.05.2016 12:10:26 купува за с/ка на кл. 1VX Акции 3,06 BGN 997 000
брой OTC
ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД 19.05.2016 12:10:26 продава за с/ка на кл. 1VX Акции 3,06 BGN 997 000 брой OTC

Индекси
SOFIX555.850.89%
BGBX40110.340.32%
BGREIT133.210.05%
BGTR30507.03-0.06%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.