Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар  
Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
ХОЛДИНГ ВАРНА АД 19.02.2015 14:45:42 купува за с/ка на кл. 5V2 Акции 36.7 BGN 250000 брой OTC
ХОЛДИНГ ВАРНА АД 19.02.2015 14:45:42 продава за с/ка на кл. 5V2 Акции 36.7 BGN 250000 брой OTC

Индекси
SOFIX562.110.84%
BGBX40111.060.42%
BGREIT127.870.25%
BGTR30501.050.28%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.