Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключени сделки от ИП Реал Финанс АД на 20.02.2014

Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Химимпорт АД 20.02.2014 15:10:56 купува за с/ка на кл. 6C4 Акции 0.001 BGN 1 639 брой OTC
Химимпорт АД 20.02.2014 15:10:56 продава за с/ка на кл. 6C4 Акции 0.001 BGN 1 639 брой OTC
Фонд имоти АДСИЦ 20.02.2014 15:11:17 купува за с/ка на кл. 6BMA Акции 0.001 BGN 5 722 брой OTC
Фонд имоти АДСИЦ 20.02.2014 15:11:17 продава за с/ка на кл. 6BMA Акции 0.001 BGN 5 722 брой OTC
Захарни заводи АД 20.02.2014 15:11:36 купува за с/ка на кл. 3Z9 Акции 0.001 BGN 209 брой OTC
Захарни заводи АД 20.02.2014 15:11:36 продава за с/ка на кл. 3Z9 Акции 0.001 BGN 209 брой OTC
Елхим-искра АД 20.02.2014 15:11:54 купува за с/ка на кл. 52E Акции 0.001 BGN 500 брой OTC
Елхим-искра АД 20.02.2014 15:11:54 продава за с/ка на кл. 52E Акции 0.001 BGN 500 брой OTC

Индекси
SOFIX555.850.89%
BGBX40110.340.32%
BGREIT133.210.05%
BGTR30507.03-0.06%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.