Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар от дата 21.02.2013 год.

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
ИНВЕСТОР БГ  21.02.2013 17:20:34 продава за с/ка на кл. 4IN Акции 0.001 BGN 80 брой OTC
ИНВЕСТОР БГ  21.02.2013 17:20:34 купува за с/ка на кл. 4IN Акции 0.001 BGN 80 брой OTC
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 21.02.2013 17:20:45 продава за с/ка на кл. 5F4 Акции 0.001 BGN 150 брой OTC
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 21.02.2013 17:20:45 купува за с/ка на кл. 5F4 Акции 0.001 BGN 150 брой OTC
АЛБЕНА АД 21.02.2013 17:21:10 купува за с/ка на кл. 6AB Акции 0.001 BGN 190 брой OTC
АЛБЕНА АД 21.02.2013 17:21:10 продава за с/ка на кл. 6AB Акции 0.001 BGN 190 брой OTC
ФАЗЕРЛЕС АД 21.02.2013 17:21:40 купува за с/ка на кл. 4F6 Акции 0.001 BGN 100 брой OTC
ФАЗЕРЛЕС АД 21.02.2013 17:21:40 продава за с/ка на кл. 4F6 Акции 0.001 BGN 100 брой OTC
ПАМПОРОВО АД 21.02.2013 17:21:56 продава за с/ка на кл. 4PV Акции 0.001 BGN 39 брой OTC
ПАМПОРОВО АД 21.02.2013 17:21:56 купува за с/ка на кл. 4PV Акции 0.001 BGN 39 брой OTC

Индекси
SOFIX555.850.89%
BGBX40110.340.32%
BGREIT133.210.05%
BGTR30507.03-0.06%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.