Уведомление, съгласно чл.38, ал.4 от ЗПФИ за сключени сделки от ИП Реал Финанс АД на 09.08.2011

Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента

Ден за търгуване

Време на търгуване

Индикатор купува/продава

Търговско качество

Код на инструмента

Вид на инструмента

Единична цена

Парична единица

Количество

Количествена единица

Идентифициране на мястото

Монбат АД

09.08.2011

16:48:59

продава

за с/ка на кл.

5MB

Акции

6.60

BGN

2 600

брой

OTC

Монбат АД

09.08.2011

16:48:59

купува

за с/ка на кл.

5MB

Акции

6.60

BGN

2 600

брой

OTC

Индекси
SOFIX555.850.89%
BGBX40110.340.32%
BGREIT133.210.05%
BGTR30507.03-0.06%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.